Z doznelých tisícročí

Skladom

14,00 €
Poštovné

Písomné zvitky, kamene i črepy z vykopávok zaniknutých kultúr, miest a ríš síce svedčia o zaviatych dobách ľudských dejín, majú však obmedzenú schopnosť výpovede. Nemôžeme z nich poznať pôsobenie mocných božských síl, ktoré kedysi sformovali toto stvorenie a pripravili v ňom ľuďom pozemský domov, kde majú uzrievať a pôsobiť - ku cti Božej. 

Kniha \"Z doznelých tisícročí\" nám približuje pravý život v pôsobení zákonov stvorenia. Umožňuje pochopiť, ako v živote ľudstva spolu súvisia príčiny a následky. Pred naším zrakom ožijú udalosti z čias Mojžišových, keď na zemi po prvý raz zakotvilo Svetlo v postave Abd-ru-shina počas jeho prvého pozemského života, a z čias Ježišových, keď sa Svetlo zrodilo na zemi v Synovi Božom Ježišovi.

Z pravdivého vylíčenia týchto historických udalostí pochopíme vzájomné súvislosti medzi nimi a pri čítaní znovu prežijeme, akým spôsobom Boh viedol národy. Celá kniha je zbavená dogiem, zakladá sa aj na iných než zachovaných písomných správach, ktoré sú nedostačujúce, pritom však nespočíva na fantazijných predstavách.

Kniha nechce opakovať, ako prebiehalo známe vonkajšie dianie, ale prispieť k pochopeniu širokých duchovných súvislostí medzi jednotlivými udalosťami. Tomuto účelu napomáha i prostý, jasný jazyk knihy. Ak poznáme nadčasové hodnoty, ktoré sú v nej uložené, nájdeme aj kľúč k pochopeniu problémov a nepoznaných súvislostí minulej i dnešnej doby. V tom spočíva hlboký zmysel udalostí opísaných v tejto knihe.

Viac informácií
ISBN 978-80-89163-23-6
Jazyk Slovenský