Obchodné a reklamačné podmienky

Základné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky platia v internetovom obchode shop-grail.com/sk pre nákup tovaru elektronickou cestou, využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Obchodné podmienky bližšie definujú práva a povinnosti dodávateľa a spotrebiteľa (Predávajúceho a Kupujúceho). Rozhodujúce je znenie našich obchodných podmienok platné v okamihu objednávky.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je nadácia Stiftung Gralsbotschaft zastúpená na Slovensku neziskovou organizáciou Svet Grálu na Slovensku n.o.

Kontaktná adresa: 

Svet Grálu na Slovensku n.o., Svätoplukova 416/18, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 51860210, DIČ: 2121039030

register: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej správy, zapísaná do registra neziskových organizácií pod číslom OVVS/NO-18/2018

 telefón: 0915 927 450

email: obchod@svetgralu.sk

Objednávanie tovaru bez registrácie

Pri kúpe knihy kliknite na obrázok košíka s textom "Pridať do košíka" a kniha bude vložená do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Objednávanie tovaru z registráciou

Zaregistrovanie zákazníka

V našom kníhkupectve po zaregistrovaní získate:

 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok

 • prehľad všetkých doteraz kúpených titulov

 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných on-line obchodom Sveta Grálu

 • možnosť využívať personalizované služby

 

Ceny

Pre všetkých zákazníkov platia ceny uvedené pri titule. Ceny tovaru priebežne aktualizujeme. Pre zákazníka vždy platí aktuálna cena pri záväznom objednaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v priebehu realizácie dodávky. Všetky ceny a poplatky sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch), ak nie je uvedené inak. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu, prípadne do oznámenia o ukončení akcie, alebo do vypredania zásob.

 

Objednávanie tovaru

Pri kúpe knihy kliknite na obrázok košíka s textom "Pridať do košíka" a kniha bude vložená do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude Vaša objednávka archivovaná v sekcii "Môj účet", do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

 

Stornovanie objednávky

Ak si prajete Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, zrušiť, kontaktujte nás prosím čo najskôr a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak už nie je možné jeho dodanie z dôvodu vypredania alebo za cenu, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je pre všetky tituly jednotná a znamená, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík pošte). Jej dĺžka sa pohybuje do 10 pracovných dní. Ak si objednáte titul, ktorý je práve vypredaný, budeme Vás informovať o predpokladanom termíne dodávky. Takéto tituly budú neodkladne označené nápisom „vypredané“.

 

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame poštou formou listu/balíka alebo balíkovej dobierky. Doručenie trvá spravidla 1-3 pracovné dni od odoslania titulu ku Vám Slovenskou poštou.

Ďalšou možnosťou je osobný odber v našom odbernom mieste v Košiciach na Hlavnej 85, prípadne aj v Bratislave na Páričkovej 21. Termín prevzatia objednávky si vždy vopred dohodnite telefonicky u správcu obchodu: 0915 927 450 v Košiciach, obchod@svetgralu.sk

 

Spôsob platby

 1. platba na účet vopred (prevodný príkaz cez internet-banking):

  • IBAN: SK6631000000004350319108

  • SWIFT: LUBA SKBX  (Primabanka)

   • ako variabilný symbol prosíme uviesť číslo objednávky

 2. platba na dobierku - Slovenská pošta a.s.

 3. platba v hotovosti (len pri osobnom odbere)  - ambulantný predaj len pre Košice

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchod@svetgralu.sk.

 

Poštovné a iné poplatky

Podrobné podmienky poštovného a balného pri zásielkach podľa váhy:

 

pri platbe na účet vopred:

 • do 0,1 kg - 1,90 €

 • do 0,5 kg - 2,70 €

 • do   1 kg - 3,40 €

 • do   2 kg - 4,40 € ↑list

 • do   5 kg - 5,00 € ↓balík

 • do 10 kg - 6,00 €

 

pri platbe na dobierku:

 • ako pri platbe na účet + poplatok za dobierku 0,70 €

 

V cene poplatku je poštovné doporučene 2. trieda, baliaci materiál, účtovnícke poplatky a DPH. Iné poplatky neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie listov a balíkov v rámci Slovenskej republiky. V prípade zásielky do zahraničia nás kontaktujte pre výpočet ceny poštovného a balného.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Svet Grálu na Slovensku n.o. ručí zákazníkovi za:

    1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,

    2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,

    3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

    4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

 

Svet Grálu na Slovensku n.o. nenesie zodpovednosť za:

    1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta),

    2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

    3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

    4. obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom.

 

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu a poučenie zákazníka spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru*. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

*(Táto možnosť sa nevzťahuje na DVD tituly a audionahrávky, predávané v ochrannom obale, ak zákazník/spotrebiteľ tento obal rozbalil.)

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný: dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar.

 

Oznamy

Pri registrácii si môžete vybrať či chcete od nás dostávať prostredníctvom emailu informácie o aktuálnych podujatiach. Ak sa chcete z doručovania informácií o aktuálnych podujatiach odhlásiť, napíšte nám, prosím, správu - kontaktujte nás .

 

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

a)  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. rávo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b)  právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c)  právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d)  právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e)  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f)  právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g)  právo na prenosnosť osobných údajov,

h)  právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

4.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve

5.  Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

6.  Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

7.  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

8.  Osobné údaje pre e-mailové zasielanie informácií o aktuálnych podujatiach v rozsahu meno a priezvisko, PSČ, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

9.  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Reklamovanie tovaru

Ak chcete doručený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím, a pošlite poškodený tovar späť obyčajným balíkom na našu adresu (Svet Grálu na Slovensku n.o., Svätoplukova 416/18, 979 01 Rimavská Sobota). Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky (darčekové balenie) nevraciame.

 Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť obchodných podmienok

  1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

  2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

  3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

  4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

  5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

   1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

   2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

   3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,

   4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

   5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

   6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

  6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

  7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

  8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.

  9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

  10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

  11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

   1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

   2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

   3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

   4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

   5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  1. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 

  2. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

  3. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho. 

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom on-line obchode!