PRÁVNA DOLOŽKA

Svet Grálu na Slovensku n.o.
Svätoplukova 416/18, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 51860210
DIČ: 2121039030

Register: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej správy, zapísaná do registra neziskových organizácií pod číslom

OVVS/NO-18/2018

Prehlásenie k ochrane údajov

1. Rozsah platnosti

1.1 Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú k používaniu internetovej stránky: https//shop-grail.com/sk/. Túto stránku prevádzkuje nakladateľstvo Svet Grálu na Slovensku n.o., Svätoplukova 416/18, 979 01 Rimavská Sobota.

1.2 Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia pri spracovaní a využívaní týchto informácií.

2. Automatizované získavanie a spracovávanie údajov cez internetový prehliadač

2.1. Náš server na každej webovej stránke zbiera a automaticky a dočasne ukladá nasledovné údaje v Server-Logfiles, ktoré sú cez prehliadač prenášané, ak ste túto možnosť nedeaktivovali:

  • dopyt na dáta klienta

  • http-kód-odpovede

  • internetová stránka, z ktorej ste nás navštívili (odkazujúce URL),

  • čas dopytu servera

  • typ a verzia prehliadača

  • používaný operačný systém vysielajúceho počítača

 

K vyhodnocovaniu ukladaných osobných údajov servera nedochádza. Tieto údaje nie je poskytovateľ schopný priradiť k určitým osobám. Zároveň ani nedôjde k zlúčeniu týchto údajov s ďalším zdrojmi, ak s tým nebudete súhlasiť napr. tým, že sa prihlásite k odberu noviniek (viď ods. 3.2).

2.2 Popísaný zber údajov vykonáva Matomo, open-source softvér pre štatistickú analýzu prístupu užívateľov. Matomo používa cookies (viď ods. 5). Informácie o využívaní našej internetovej stránky získané týmito cookies, budú uložené na našom serveri v Nemecku. IP adresa požiadavky je okamžite po spracovaní krátená a na účely uloženia sa stáva anonymná.

Vzhľadom k tomu, že Matomo je z technických dôvodov prevádzkovaný na inej doméne než táto internetová stránka, je jeho prevádzkovanie možné iba v tom prípade, ak prehliadač prijíma cookies tretej strany. Pokiaľ chcete službe Matomo zabrániť v analýze dát, môžete vo Vašom prehliadači nastaviť hlavičku DNT (funkcia "Do Not Track").

 

 3. Zber a spracovanie dobrovoľne oznámených údajov.

3.1 Ak nám oznámite osobné informácie e-mailom alebo prostredníctvom našich webových stránok (meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa), deje sa tak všeobecne na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje sa používajú na spracovanie zmluvného vzťahu, aby sme mohli spracovať Vaše objednávky, otázky, prípadne na vlastný prieskum trhu a názorov zákazníkov, ako aj na vlastnú inzerciu zasielanú poštou a e-mailom. K akémukoľvek ďalšiemu využívaniu údajov (sprístupnenie údajov tretím osobám za účelom reklamy, prieskumov trhu alebo verejnej mienky) nedochádza.

 

 3.2 Ak sa chcete prihlásiť k odberu našich noviniek, potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, pričom svoje meno môžete poskytnúť dobrovoľne. Spoločne s Vašou e-mailovou adresou sa ďalej zhromažďujú a ukladajú údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky poskytuje (operačný systém, typ prehliadača a verzie, odkazujúce URL a Vaša IP adresa). Tieto údaje sú používané len pre komunikáciu s Vami, ako súčasť rozosielania noviniek. Prihlásením sa k odberu noviniek súhlasíte s tým, že vyššie uvedené údaje budú uložené. K žiadnemu ďalšiemu využívaniu údajov nedochádza. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a v budúcnosti už žiadne správy nedostanete. Vaše odhlásenie môžete zrealizovať zmenou nastavenia zasielania noviniek na našich webových stránkach.

4. Postúpenie tretím osobám

4.1 Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, nebudú posielané tretím stranám. K postúpeniu môže dôjsť len:

– v rámci spracovania Vašich požiadaviek, Vašich objednávok a využívania našich služieb oprávnenými subdodávateľmi, ktorí dostali požadované údaje iba na vykonanie tejto úlohy

– v rámci plnenia zákonných povinností k príslušným orgánom.

5. Cookies

Internetové stránky využívajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne vo Vašom prehliadači. Cookies sa používajú najmä pre rozpoznanie zo strany internetového prehliadača, ďalej pre riadenie relácie a pre štatistickú analýzu. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby sa Vám žiadne cookies na pevnom disku neukladali, alebo môžete už uložené cookies vymazať. Pri nastavení ukladania cookies a ich mazaní, prosím postupujte podľa pokynov pomocníka Vášho prehliadača.

6. Právo na informácie

Na základe písomnej žiadosti alebo e-mailu, Vám radi bezplatne zašleme informácie o uložených údajoch, ktoré sme o Vás dostali prostredníctvom internetovej schránky. Zašlite prosím svoju písomnú požiadavku na poštovú adresu: Svet Grálu na Slovensku n.o., Svätoplukova 416/18, 979 01 Rimavská Sobota alebo na e-mailovú adresu: obchod@svetgralu.sk

Okrem toho, v súlade s právnymi predpismi, máte právo na opravu, zablokovanie a odstránenie Vašich osobných údajov.